Hair@All Opleigingen

Hair@All biedt niet alleen advies en producten aan, ook willen we graag de professionele kapper de mogelijkheid geven om bij te scholen.
Dit doen we met Professionele kappers die in hun specialisatie gebied opleiding geven. We werken altijd met kleine groepjes, zodat er veel mogelijkheid is om vragen te stellen in een veilige omgeving.
De opleidingen vinden altijd plaats in onze winkel in Mol.
Heeft u graag meer informatie, neem dan contact op met Ilse, 014 708198.
Schrijft u graag in, klik hier. U kunt meteen uw plaats reserveren, de eventuele factuur en de betaling regelen.

Door de verandering van de gehele Teknia verzorgingslijn, zijn er een heel aantal producten vernieuwd en bijgekomen. Ben jij op zoek naar aan milieu bewust merk? Wil je de nieuwe producten ruiken, voelen en ervaren? Kom naar deze training en ontvang GRATIS Organic Balance Oil. 
Voor meer info 014708198, Ilse.
Voor inschrijvingen klik hier.

Look & Learn Color Training Identify

Beschrijving
Locatie: Opleidingsruimte Hair@All Mol
Tijdstip: 13:00 tot 16:30 uur
Datum: woensdag 15 juni 2022
Kosten: € 45,- ( inclusief 21% btw)

Let op! Alle trainingen worden in kleine groepen gegeven.

In samenwerking met Saskia Pools-Hoeve start Hair@All nieuwe trainingen voor Hair Link Identify Color.

In een kleine informele setting leren wij jou alle ins en out over Identify Color. We lossen bestaande vraagstukken op en gaan samen de diepte in met tips van Saskia.

Wil jij deze interactieve dag meemaken? Voorzien worden van tips en tricks voor Hair Link Identify Color? Meld je dan snel aan voor deze interessante Look & Learn

Let op! Heb je klachten of ben je ziek voor aanvang van de workshop dan vragen wij iedereen om niet te komen. Meld dit altijd door een mail te sturen naar: info@hairatall.be

Voor inschrijvingen klik hier

Beschrijving
Locatie: Opleidingsruimte Hair@All Mol
Tijdstip: 10:00 tot 12:30 uur
Datum: zaterdag 14 mei 2022
Kosten: € 35,- inclusief btw

Let op! Alle trainingen worden in kleine groepen gegeven.

In samenwerking met Kim, oprichter van Soakz gellak start Hair@All nieuwe trainingen voor Soakz Gellak.

In een kleine informele setting leren wij jou, op je eigen nagels hoe je de gellak het beste plaatst. Met de rubberbase, kleur en topgel. Nooit meer alles van je nagels verwijderen door de perfecte rubberbase van Soakz.

Meenemen of aan te kopen in de winkel:
Bokkenpoot
Ontvetter
Soakz Rubber Base
Soakz Gellak
Soakz Topgel
Cleaner
Vijl
Lamp

Bij inschrijving 15% korting op dit pakket.

Wil jij deze interactieve dag meemaken? Voorzien worden van tips en tricks voor Soakz Gellak? Meld je dan snel aan voor deze interessante Workshop.

Let op! Heb je klachten of ben je ziek voor aanvang van de workshop dan vragen wij iedereen om niet te komen. Meld dit altijd door een mail te sturen naar: info@hairatall.be

Voor inschrijving klik hier

Algemene voorwaarden opleidingen

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal en zonder voorbehoud goed te keuren.

FACTURATIE EN BETALING

De facturen van Hair@All Bvba zijn betaalbaar op de vervaldag vermeld op de factuur, dit behoudens andersluidende overeenkomst.

NIET TIJDIGE BETALING

Bij niet tijdige betaling van een factuur loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 2% per maand vanaf de factuurdatum. Elke betwisting van een factuur moet aan de boekhouding van Hair@All  (via e-mail met ontvangstbevestiging, per aangetekende brief, per fax met ontvangstbevestiging) bekendgemaakt worden, en dit binnen een termijn van 8 kalenderdagen na ontvangst.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

U wenst uw inschrijving te annuleren. Volgende procedures en regels zijn van toepassing:

  • De annulering of verplaatsing dient schriftelijk bevestigd te worden (per e-mail of brief)
  • Bij annulering of verplaatsing tot en met 30 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding, is geen vergoeding verschuldigd;
  • Bij annulering of verplaatsing tussen de 29 en de 14 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding is een vergoeding verschuldigd van 50% van de afgesproken prijs;
  • Bij annulering of verplaatsing minder dan 14 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding, is de volledige deelnameprijs verschuldigd;

BETWISTINGEN EN BEVOEGDHEID 

Alle betwistingen i.v.m. de algemene voorwaarden en de overeenkomst vallen onder het Belgisch recht. Bij geschillen of betwistingen die uit deze overeenkomst voortspruiten of met betrekking tot deze algemene voorwaarden is enkel de rechtbank van Turnhout bevoegd.

AANSPRAKELIJKHEID, PRIVACY EN RECHTEN

Hoewel Hair@All er alles aan doet de vermeldingen op de website correct voor te stellen, kan het uitzonderlijk toch voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding op de website een kennelijke vergissing bevat, behoudt Hair@All zich het recht voor om eventuele orders die op basis van die kennelijke vergissing tot stand zijn gekomen, te annuleren.

De gegevens die de klant ingeeft bij het plaatsen van bestellingen, worden beheerst door de algemene privacy-bepalingen van Hair@All. De klant is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn/haar gegevens, alsook van wijzigingen aan deze gegevens. Hair@All kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van gegevens die door de klant gewijzigd werden, maar niet aan Hair@All werden doorgegeven.

Hair@All stelt alles in het werk om bestelde goederen en/of diensten binnen de afgesproken termijn te leveren. In uitzonderlijke gevallen kan het voorvallen dat van deze leveringstermijn moet worden afgeweken door redenen waar Hair@All geen vat op heeft. In dergelijke gevallen kan Hair@All niet aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige levering.

Bij de bestelling van goederen ligt het risico voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het transport uitsluitend bij de klant, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De eigendom van bestelde goederen gaat slechts over op de klant van zodra het volledige factuurbedrag werd betaald. De klant dient de goederen te gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Hair@All is niet aansprakelijk voor schade aan de klant of aan derden die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van geleverde goederen.

Hair@All behoudt alle intellectuele rechten op de producten en diensten die zij aanbiedt. Op geen enkele manier kan een bestelling van goederen en/of diensten beschouwd worden als een overdracht van deze rechten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 

Laatste herziene versie: 6/6/2019